EKOLOŠKA KATASTROFA U ISTOČNOJ ISTRI
 ENVIRONMENTAL DISASTER IN EASTERN ISTRIA

TVORNICA KAMENE VUNE U DOLINI RAŠE

STONE WOOL PLANT IN THE VALLEY OF RAŠA

 


 

DOZVOLA ZA GRADNJU IZDANA JE NA OSNOVI STUDIJE O OKOLIŠU S OVAKVIM LAŽIMA

U "pravnoj državi" Hrvatskoj, ni u "Evropskoj regiji" Istri nitko ne pita kako je to moguće!

Studija o utjecaju na okoliš, http://kenny2.globalnet.hr/www.mzopu-puo.hr/default.aspx?id=657 

 

U STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ PIŠE:                                          U STVARI UDALJENOSTI

"Najbliža stambena naselja oko lokacije zahvata tvornice su:                  do najbližih naselja su:
Zajci    
3000 metara                                                                                   Zajci (Bugarini)  1000 m
Topuljak   
3200 metara                                                                              Tupljak (Vrtlić)   400 m
Potpićan   
1000 metara...                                                                           Potpićan   300 m

 

Zašto lažni podaci? Izgleda očito, da je nekome trebalo da se opasnosti za zdravlje ljudi prikažu manjim i time olakša dobivanje dozvola za gradnju. Jesu li stručnjaci "renomirane firme" Ekonerg lagali po nečijoj narudžbi? Zašto ministarstvo nije reagiralo na očigledno lažne podatke kad je o njima obavješteno? Zašto na ovo nisu reagirali saborski zastupnici iz Istre koji su o ovim lažima bili obavješteni dok su branili Rockwool od svog naroda?

 

According to the Ministry of Environment of Croatia, people who live in the villages on these photos do not exist! The Ministry's Environmental Study states that the nearest residential areas are 3,200m to the North, 3,000m to the West and 1,000m to the South. This means they are outside of these photos. In fact, the nearest villages are 500m, 1,000m and 500m respectively.

Why false data in such an important document?  The only logical explanation is, to hide the dangers to people's health and comfort, so that the construction of the plant could proceed as planned. Did they lie at someone's request? Draw your own conclusion.

 


LUG I TUPLJAK

PRIJE (Rockwoola)...

 ...i SADA

 


Još jedan politikant, gospodo čelnici?

ROCKWOOL

Poče je delat

vrajži dimnjak,

ma ča dimnjak

tri dimnjaka.

Oni namanji

najveć dimi (*)

 

Učenica  2-og razreda,

O.Š .Vladimir Nazor - Potpićan, P.Š. Tupljak

(Pjesma je pisana za literarni natječaj "Ca je ča", održan u Raši 18.11.2007.

(*) Prema objašnjenju iz Rockwoola, mali dimnjak nema pročišćavanja i koristi se samo u hitnim slučajevima

 


 

IZ BLOGA I. SMILOVIĆA

From I. Smilović blog

ZATVORENI U "PLINSKU KOMORU"

Trapped in "gas chamber"

"U zimskim mjesecima kraj pokriva debela magla koja se zadržava veći dio dana. Problem nastaje kada ta magla prekrije dimnjak tvornice (80 m) - onda se svi plinovi zadržavaju u sloju magle, tako da smo mi  zatvoreni u 'plinsku komoru'..."

"During winter months the valley is covered with thick fog. When the fog covers the chimney (80m tall), it keeps all the gasses in its layer - and we are trapped in 'gas chamber'...

 

 

DEKLARACIJA OPĆINSKOG VIJEĆA PIĆNA, 29.2.2008):

"Ovim deklaracijom se izjašnjavamo za to da ne želimo Rockwool. Tražimo da se Rockwool zaustavi, demontira i odveze. Tražimo od onih koji su Rockwool doveli, a to znači od službi i političara koji njima upravljaju, da promptno poduzmu konkretne mjere i akcije u cilju ostvarenja tog cilja. Za nas ne postoji niti jedan cilj koji je viši od našeg zdravlja i zdravog okoliša." (cijeli tekst na http://www.smilovic.bloger.hr)

 

 

COST-BENEFIT ROCKWOOLA

Kalkulacija pokazuje da zajednica trpi neto štetu od Rockwoola  u iznosu od najmanje 3.000.000 eura na godinu, a to je više od bruto plaća svih zaposlenih pa čak i onih kalkuliranih 210. 

Cost-benefit analizu je trebao proučit T.Demetlika kao (ondašnji) pročelnik odjela za održivi razvoj i prostorno uređenje. Paradoksalan je 'održivi razvoj' u nazivu odjela koji producira ovakve investicije – ovo nije održivo - ovo je neizdrživo. (cijeli tekst na http://www.smilovic.bloger.hr/post/costbenefit-rockwoola/708882.aspx


 back          next